HET BOEK VAN NONSENS Of LESSEN IN ONZICHTBAARHEID Ladders & slangen Introductie Dit is een poging om ‘zaken’ te beschrijven waarvoor geen terminologie bestaat. Al hetgeen volgt moet dus als een analogische uitdrukkingswijze worden beschouwd. De dingen die u leest dienen met behulp van het instrument ‘verbeelding’ te worden geïnterpreteerd. U moet voor uzelf uitmaken wat de gegevens betekenen – er is geen andere manier! Er bestaan echter andere ingebouwde functies die u zouden kunnen helpen. Zo is er steeds het programma ‘Objectief Geweten’ – dat u gratis kan downloaden vanuit uw eigen onderbewustzijn , waarmee een (her)enting kan plaatsvinden op de oorspronkelijke zielenmatrix. Verder kan u ook steeds vertrouwen op uw eigen ‘intuïtie’… In ieder geval, zult u genoodzaakt zijn het domein der onzekerheid te betreden. Dat is niet zo erg; als u niet vergeet waar u aan begonnen bent. U blijft dan in staat om de ‘werelden’ gescheiden te houden, zodat u zich wanneer ook kan terugtrekken naar uw eigen ‘realiteit’, om van daaruit de dingen weer op het spreekwoordelijke rijtje te zetten. Dat is hoogstwaarschijnlijk de beste tactiek… Niettemin blijkt uit ervaring dat deze tactiek toch niet evident is. Het brein toont namelijk de tendens om ervaringen te vermengen. Het gooit bij wijze van spreken alles in één pot nat en begint dan te roeren. De oorzaak hiervan kan misschien gevonden worden in het parallelle karakter van de ervaringen onderling. Het ene houdt verband met het andere, ook al gaat het hier om (schijnbaar) totaal verschillende dimensies. “Hoe kan het ook anders!” hoor ik een oplettende lezer al uitroepen. Maar wacht… De voor de hand liggende conclusie volgt: eens je andere dimensies contacteert worden er automatisch verbindingen gelegd. Of u er nu in gelooft of niet, u moet hiermee terdege rekening houden alvorens u besluit verder te lezen. U begrijpt dat ik geen verantwoordelijk kan nemen in deze kwestie. De weg naar en door de geestenwereld moet alleen, op eigen kracht en met inzetting van de eigen creativiteit worden bewandeld. En, uiteraard, op eigen verantwoordelijkheid! Volgens mij zal ieder levend mens dit pad ooit betreden… Het ligt in ons lot verweven… Iedereen gaat dood! Leven op het ganzenbord of De andere kant uitkijken Driedimensionaal gerichte mensen kijken vooral naar buiten. Hun waardebepalingen zijn afhankelijk van uiterlijke dingen. Ze interpreteren wat ze met hun gebruikelijke zintuigen ervaren als echt. Het is tastbaar aanwezig! Vandaar dat ze in de loop van hun leven in aanraking komen met het verborgene, de schijn, de misleiding en de leugens. De dingen manifesteren een andere kant, die ze niet kunnen bevatten. Het gevolg is meestal een verwarring die veelal resulteert in woede of gevoelens van onmacht, onzelfzekerheid en dergelijke. Ze zoeken hun heil in godsdiensten, bij goeroes, in de moderne wetenschap, in het occulte… kortom: in het onzichtbare! De zintuigen blijken hun tegenhangers te hebben in het onstoffelijke (of moet ik zeggen fijnstoffelijke). U kan daar ‘zien’, ‘horen’, ‘proeven’, ‘tasten’… alles is even echt! Alleen de ‘lichamelijkheid’, is anders. Het ‘lichaam’ als vahan, voertuig is veel vloeibaarder, flexibeler, tot het amorfe toe… Het is niet langer organisch. Het is een formatie rond een centrale kern. Onze vrienden de Rozenkruisers gebruiken de term ‘zaadatoom’ voor deze kern van individueel bewustzijn, waarrond de vormen zich ontwikkelen vanuit nog ijlere contreien. Het zaadatoom is multidimensionaal. Het is wat oorspronkelijk geschapen werd… het geschenk van onze allerheiligste, in opperste mededogen verblijvende, Schepper/Baardster! Al de rest zijn toevoegingen… door scharen van bouwers en constructeurs . Experimenten met samenstellingen en doseringen, dichtheidsgraden, uitzettingsvermogen en frequentiebereik. Een kolossale onderneming! Het kosmische web in zijn ware gedaante… Ik verbeeld me soms een eindeloze symfonie waarin iedereen probeert de goede noten te spelen… … Ok, soms gaat er wat mis. Er speelt al eens iemand wat valse noten. Meestal komt deze ziel er met rode oortjes vanaf. Af en toe is er eens iemand de draad kwijt… die stopt dan even met spelen tot de draad weer gevonden is, ja toch… Het komt spijtig genoeg ook voor dat er opzettelijk valse noten worden geproduceerd! Dat is dan weer andere kost… Soit, het is voor mij heel begrijpelijk dat er in de bestaansgeschiedenis van de kosmos niet steeds alles volgens plan is verlopen. Er moet daar wel wat geëxperimenteerd geweest zijn met van alles en nog wat… Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat achteraf alles altijd netjes werd opgeruimd. Het ligt dus voor de hand dat een dimensionaal reiziger niet alleen manegeur en rozenschijn op zijn pad zal tegenkomen, maar ook mag uitzien naar ‘onvoorspelbare situaties’ en ‘onverwachte confrontaties met dubieuze entiteiten’ . Het enige alternatief is: thuisblijven en wachten tot de geestenwereld op de deur van uw slaapkamer klopt en “kom mens, het is tijd om op te staan” slist. Als u dan nog geen speciale toverjas in de kast hebt hangen staat u er naakt en onvoorbereid voor! Pas op, dit is geen propaganda voor multidimensionaal reizen, ik wijs er u enkel op dat het eventueel als wijs zou kunnen worden beschouwd indien u al enige ervaringen zou hebben opgedaan in het ‘hiernaastmaals’…

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *